Przeskocz do treści

Konkurs parafialny „Kwiatki św. Jana Pawła II”

 1. Organizatorem konkursu jest parafia św. Michała Archanioła w Goszczynie.
 2. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 3. Cele konkursu:
 • pogłębienie wiedzy na temat życia św. Jana Pawła II;
 • przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży sylwetki św. Jana Pawła II;
 • ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość;
 • zachęta do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu.
 • propagowanie ideału - wzoru do naśladowania.

 1. Zadaniem uczestników jest wybranie jednej z zaproponowanych historii z życia św. Jana Pawła II i przedstawienie jej w formie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką graficzną w formacie A4. Prace muszą być zgodne z celami konkursu tzn. przedstawiać wybraną historię z życia św. Jana Pawła II.
 2. Historie można znaleźć w Internecie pod adresem:
  http://www.zespol.wduchu.pl/jp2_pliki/kwiatki.pdf
 3. Każda praca musi być zatytułowana. Tytuł powinien odzwierciedlać historię przedstawioną w pracy konkursowej.
 4. Prace konkursowe powinny zostać opisane w dolnym prawym rogu w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, tytuł, klasa, nazwa szkoły.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace, co do których samodzielności wykonania będą wątpliwości nie będą brane pod uwagę.
 6. Konkurs rozpoczyna się 30 września 2018 r. (ogłoszenie konkursu) a kończy się 21 październiku 2018 r.(ogłoszenie wyników).
 7. Prace należy przynieść do katechetów do piątku, 19.10.2018 r.
 8. Spośród prac zostanie wybrana najlepsza w trzech kategoriach:
  1. klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
  2. klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
  3. klasy 7 – 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum
 9. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa składająca się z: ks. Proboszcza, ks. Wikariusza i katechetów parafii św. Michała Archanioła w Goszczynie.
 10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Mszy św. 21 października 2018 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym. Osobom nieobecnym nagrody zostaną przekazane przez pośrednictwo katechetów.
 11. Prace utworzą wystawę, którą będzie można oglądać w kruchcie kościoła parafialnego oraz w salce parafialnej a także zostaną umieszczone na stronie parafialnej http://parafiagoszczyn.pl.
 12. Oceniana będzie technika i estetyka wykonania, oryginalność i pomysłowość.
 13. Biorąc udział w konkursie uczestnik i jego opiekunowie wyraża zgodę na zastosowanie się
  do niniejszego regulaminu.
 14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy (imię, nazwisko, szkoła i klasa) przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2018 poz. 1000/. Dane te umieszczone będą na wystawie jako podpis pracy, na stronie internetowej parafii http://parafiagoszczyn.pl w informacji o wynikach konkursu oraz zostaną wykorzystane podczas ogłoszenia wyników. Nie będą w żaden inny sposób przetwarzane ani przechowywane. Poprzez dostarczenie na konkurs prac, autor nieodpłatnie przenosi na organizatora prawo do jej wykorzystania w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach, na stronie parafii, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).