Przeskocz do treści

Biblijna Akademia Najmłodszych

Od dziś zapraszamy dzieci, które umieją czytać i pisać do udziału w Biblijnej Akademii Najmłodszych. Po niedzielnej Mszy św. o godz 10.00 dzieci będą otrzymywały kartki z pytaniami dotyczącymi ewangelii z danej niedzieli, które wraz z odpowiedziami należy przynieść za tydzień i wrzucić do koszyczka przy ołtarzu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgód na przetwarzanie danych osobowych zawartych na karcie z pytaniami w celach konkursowych.


BAN 2019 – REGULAMIN
Biblijna Akademia Najmłodszych 2019
Regulamin konkursu

I. Cele
Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie wiedzy biblijnej
i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci gromadzących się na
niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin
wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji
uczestników konkursu z Panem Bogiem.
II. Organizatorzy
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.
III. Uczestnicy
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (w porozumieniu z
Organizatorem można do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące
czytać)
IV. Zasady organizacyjne
1. Konkurs trwa w parafiach od 30 września 2018 roku (1. seria pytań) do 7
kwietnia 2019 roku (21. seria pytań). Finał odbędzie się 20 maja 2017
roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs ma charakter
archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach. Polega na udzieleniu
prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości
tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.
2. Na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (
www.koab.pl) systematycznie ukazują się pytania testowe dla uczestników
Biblijnej Akademii Najmłodszych 2019. Wystawienie pytań dokonuje się
najpóźniej w czwartek przed konkursową niedzielą. Kapłan prowadzący
dziecięce Msze św. w parafii, animator grupy przyparafialnej lub katecheta w
szkole ściąga pytania z Internetu i po powieleniu przekazuje je dzieciom. Dzieci
mające dostęp do Internetu mogą zrobić to samodzielnie
3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas
niedzielnej Mszy świętej lub przynoszą na cotygodniowe spotkanie grupy
formacyjnej.
4. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego
(www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po konkursowej niedzieli.
5. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten
sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii i przy okazji trwa
rywalizacja między dziećmi.
6. Po zakończeniu konkursu w parafiach (7 kwietnia 2019 roku)
następuje ogłoszenie wyników w parafiach (28 kwietnia 2019
roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a
najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
UWAGA:
Nazwiska trzech najlepszych uczestników BAN 2019 w parafiach należy
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2019 roku do Wydziału
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na e-mail: mprzybylski@mkw.pl . W
związku z przygotowaniem finału i gali finałowej po tym terminie nie
będą przyjmowane żadne zgłoszenia.
W sobotę, 18 maja 2019 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbędzie się finał oraz Gala finałowa BAN 2019 i nagradzanie najlepszych z najlepszych.

V. Kontakt z organizatorami
1. Ks. dr Marek Przybylski – Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00 – 246 Warszawa; tel. 22
531 72 23, tel. kom. 792 439 050; e-mail: mprzybylski@mkw.pl
2. Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego, 01 – 355 Warszawa, ul. Powstańców
Śląskich 67d, tel. 22 665 19 21, e-mail: koab@koab.pl .

VI. Terminarz Biblijnej Akademii Najmłodszych 2019 (BAN 2019)
Zajęcia BAN 2019 odbywają się w poszczególne niedziele – z wyłączeniem
okresów świątecznych i ferii – według następującego terminarza:
Seria pytań
Niedziela
1. 30 września 2018
2. 7 października 2018
3. 14 października 2018
4. 21 października 2018
5. 28 października 2018
6. 11 listopada 2018
7. 18 listopada 2018
8. 25 listopada 2018
9. 2 grudnia 2018
10. 9 grudnia 2019
11. 16 grudnia 2018
12. 13 stycznia 2019
13. 20 stycznia 2019
14. 17 lutego 2019
15. 24 lutego 2019
16. 3 marca 2019
17. 10 marca 2019
18. 17 marca 2019
19. 24 marca 2019
20. 31 marca 2019
21. 7 kwietnia 2019

Imiona i nazwiska 3 najlepszych uczestników z parafii należy przekazać do 5 maja 2019 roku do WDDiM: mprzybylski@mkw.pl
Finał w Kurii sobota – 18 maja 2019 – godz. 10.00,
Gala finałowa sobota – 18 maja 2019 – ok. godz. 13.00