Przeskocz do treści

Modlitwy i tekst do zaliczenia

Tekst do nauczenia się na pamięć na rozmowę z księdzem opiekunem:

"Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad."
MODLITWY

DEKALOG
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tzn. nigdy nie umiera.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Dar mądrości
 2. Dar rozumu
 3. Dar umiejętności
 4. Dar rady
 5. Dar męstwa
 6. Dar pobożności
 7. Dar bojaźni Bożej

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Miłość.
 2. Radość.
 3. Pokój.
 4. Cierpliwość.
 5. Łaskawość.
 6. Dobroć.
 7. Uprzejmość.
 8. Cichość.
 9. Wierność.
 10. Skromność.
 11. Wstrzemięźliwość.
 12. Czystość.

7 SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Sakrament chorych.
 6. Sakrament Święceń.
 7. Małżeństwo.

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

 1. Rozmyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

GRZECHY CUDZE

 1. Namawiać kogoś do grzechu.
 2. Nakazywać grzech.
 3. Zezwalać na grzech.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Pochwalać grzech drugiego.
 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
 7. Nie karać za grzech.
 8. Pomagać do grzechu.
 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.