Przeskocz do treści

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży

Zapraszamy młodzież w wieku od 7 klasy szkoły podstawowej do udziału w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży w Wilanowie w sobotę 13.04.2019 r.
Spotkanie poprowadzi zespół Mocni w Duchu wraz ze wspólnotą Młodość - Lubię to!.
W programie: zawiązanie wspólnoty, koncert uwielbieniowy, ewangelizacja, świadectwa, Msza św., targi wspólnot.
Wyjazd o godz. 8.30 autokarem z przed kościoła w Goszczynie. Koszt autokaru to 30 zł. Planujemy po spotkaniu zjeść pizzę
Zapisy do 31.03 w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Wzór zgody rodzica na wyjazd dziecka niepełnoletniego:

Ja, niżej podpisana/y, jako prawny opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .........................................................……………………… w wyjeździe autokarowym do Warszawy na Diecezjalne Dni Młodzieży pod opieką ks. Tomasz Chruścika, organizowany przez parafię św. Michała Archanioła w Goszczynie w dniu 13.04.2019 r. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków a jeśli nie to ubezpieczę je na czas wyjazdu.

Goszczyn, dn. .....                                                czytelny podpis ....